Porównaj oferty

CHRZĄSTOWICE. Atrakcyjna działka usługowa.

Chrząstowice
1.430.000 PLN

Szczegóły

  • ID: 12390
  • Cena: 1.430.000 PLN
  • Powierzchnia: 6622 m²
  • Rodzaj: Działki, Nieruchomości Komercyjne
  • Stan: Na sprzedaż

Opis

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży interesującej, dużej i widocznej
niezabudowanej działki usługowej
położonej przy drodze krajowej nr 46 w podopolskich Chrząstowicach.

Przedmiotowy grunt o powierzchni 6622 m2
w kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu
O wymiarach:
– szerokość 108 m – 113 m
– głębokość 47 – 91 m

Media:
– energia elektryczna
– woda miejska
– kanalizacja sanitarna miejska
dostępne w odległości od 30 do 50 m od przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z UCHWAŁĄ nr X.69.2015
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 18 listopada 2015 r.,
teren w całości objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania Gminy Chrząstowice
i przeznaczony dla planowanej zabudowy usługowej.

Wg MPZP, na przedmiotowym obszarze gruntu dopuszcza się:

1) budowę obiektów usługowych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
2) budowę obiektów i pomieszczeń administracyjnych, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, związanych
z obsługą działalności wymienionej w punktach 1;
3) realizację obiektów i urządzeń towarzyszących, wzbogacających funkcję podstawową;
4) przebudowę, rozbudowę, wymiany i remonty budynków istniejących;
5) utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz możliwość realizacji wydzielonych
mieszkań w budynkach niemieszkalnych;
6) możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje usługowe z zastrzeżeniami
jak w ust. 4 i 5;
7) budowę dróg i placów wewnętrznych w tym dróg pożarowych do obiektów według wymagań przepisów
przeciwpożarowych, oraz parkingów i zjazdów z dróg publicznych, urządzanie terenów zielonych, ciągów
zieleni przyulicznej, miejsc wypoczynku, placów zabaw, szaletów publicznych;
8) budowę infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej,
telekomunikacyjnej

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik zabudowy działki lub terenu do 50%;
2) wskaźnik intensywności zabudowy działki lub terenu min. 0,4, max 0,8;
3) wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 20 %;
4) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,3 – 1,5 m od powierzchni terenu
6) liczba kondygnacji do dwóch kondygnacji naziemnych plus poddasze użytkowe w stromym dachu

Dojazd drogą asfaltową o wysokim natężeniu ruchu,
co w przypadku działki o przeznaczeniu usługowym,
wzmacnia widoczność firmy,
generując dodatkowych Klientów.

Łatwy i szybki dojazd do Stolicy Opolszczyzny zajmujący około 6 minut jazdy samochodem.

Korzystna komunikacja z Obwodnicą Północną Opola.

Nieodpłatnie i skutecznie pomagamy w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup przedmiotowej nieruchomości.

Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji.

Obsługa tej nieruchomości objęta jest ochroną ubezpieczeniową gwarantowaną przez PZU S.A. zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

NOTA PRAWNA: niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Opis przedmiotu sprzedaży został przygotowany na podstawie informacji uzyskanej od właściciela nieruchomości i może ulec aktualizacji