Porównaj oferty

DOMAŃSKIEGO 15. Przestronna działka budowlana z dużym potencjałem.

Opole
1.200.000 PLN

Szczegóły

  • ID: 12568
  • Cena: 1.200.000 PLN
  • Powierzchnia: 2611 m²
  • Rodzaj: Działki
  • Stan: Na sprzedaż

Opis

(Oferta zawieszona.
Dla przedmiotowej nieruchomości
została zawarta umowa przedwstępna.)

*Oferta wyłączna KG NIERUCHOMOŚCI*

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą sprzedaży działki mieszkaniowo-budowlanej

z bardzo okazałym potencjałem inwestycyjnym.

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę nr 105 k.m. 26 obręb Półwieś,

położona jest przy ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu.

Powierzchnia: 2611 m2.

Kształt: zbliżony do prostokąta, szerokość: 19-35 m ,długość: 108-113 m.

Uwarunkowania planistyczne: działka w całości jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

na podstawie UCHWAŁY NR XIX/384/19 RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu,
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i oznaczona symbolem 2MN/U;

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

– tereny zabudowy usługowej: budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, budynki szkół i instytucji badawczych, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej z zastrzeżeniem tiret od trzecie do piąte,

– z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy towarowe, stacje paliw,

– w klasie budynków szkół i instytucji badawczych dopuszcza się jedynie budynki szkolnictwa przedszkolnego,

– w klasie budynków szpitali i zakładów opieki medycznej dopuszcza się jedynie budynki instytucji świadczących usługi medyczne, poradnie, żłobki.
– intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6,

– procent zabudowy maksimum 30%,

– procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%,

parametry zabudowy:

– wysokość zabudowy do 12 m z zastrzeżeniem pkt 8 lit. c,

– liczba kondygnacji nadziemnych do 2,

– dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu,

dachy:

– dwu- lub wielospadowe,

– kąt nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°,

– dopuszcza się dachy płaskie w budynkach gospodarczych i garażowych,

– obowiązująca kolorystyka dachów w odcieniach czerwieni, brązów i grafitu;

Uzbrojenie terenu: woda miejska (na działce), kanalizacja sanitarna miejska (na działce), kanalizacja miejska deszczowa (na działce), energia elektryczna (na działce), gaz ziemny (na działce), napowietrzna linia telekomunikacyjna (na działce).

Dodatkowo działka uzbrojona jest w niezależne podziemne zasilanie elektryczne.

Zabudowania: hala warsztatowa o pow. zabudowy ok. 260 m2 oraz warsztat z budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o łącznej pow. zabudowy ok 430 m2.

Stan techniczny zabudowań: do remontu lub opcjonalnego wyburzenia.

Dojazd: asfaltowy, drogą publiczną – od ulicy ks. Domańskiego.

Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, punkty handlowo-usługowe, punkty obsługi transportu.

Forma własności: pełna własność, dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta.

Zapraszamy na prezentację.

Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji.

Obsługa tej nieruchomości objęta jest ochroną ubezpieczeniową gwarantowaną przez PZU S.A. zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
NOTA PRAWNA: niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Opis przedmiotu sprzedaży został przygotowany na podstawie informacji uzyskanej od właściciela nieruchomości i może ulec aktualizacji